Tilto

logotyp Tilto

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Mars 2024

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna sekretesspolicy. 

Tolkning och definitioner

Tolkning

De ord vars begynnelsebokstav är versal har betydelser som definieras enligt följande villkor. Följande definitioner skall ha samma innebörd oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

I enlighet med denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.
 • Med dotterbolag avses en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part, där "kontroll" innebär ägande av 50% eller mer av aktierna, kapitalandelarna eller andra värdepapper som berättigar till rösträtt vid val av styrelseledamöter eller annan verkställande myndighet.
 • Med Företaget (i detta Avtal benämnt antingen "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår") avses Tilto Conciergerie, Estepona.
 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som innehåller information om din surfhistorik på den webbplatsen, bland många andra användningsområden.
 • Land hänvisar till: Spanien
 • Enhet avser alla enheter som kan komma åt Tjänsten, t.ex. en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.
 • Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.
 • Med Tjänst avses Webbplatsen.
 • Tjänsteleverantör innebär varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av Företaget. Det hänvisar till tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten, tillhandahålla tjänsten på företagets vägnar, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget att analysera hur tjänsten används.
 • Med användningsdata avses data som samlas in automatiskt, antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänsteinfrastrukturen (t.ex. hur länge en sida har besökts).
 • Webbplatsen hänvisar till Tilto Conciergerie, som nås från https://tilto.com
 • Med du avses den person som har tillgång till eller använder tjänsten, eller det företag eller annan juridisk person på vars vägnar en sådan person har tillgång till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Insamling och användning av dina personuppgifter

Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, stat, provins, postnummer, stad
 • Användningsdata

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när du använder tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten med eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du kommer åt tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningsteknik och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst. De tekniker vi använder kan omfatta:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Webb-beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webb-beacons (även kallade clear gifs, pixel tags och single-pixel gifs) som tillåter företaget, till exempel, att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel, registrera populariteten för en viss sektion och verifiera system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. 

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga/väsentliga cookies

  Typ av cookies: Sessionskakor

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att tillhandahålla dig de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dessa tjänster.

 • Cookies Policy / Meddelande Godkännande Cookies

  Typ av cookies: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användaren har godkänt användningen av cookies på webbplatsen.

 • Cookies för funktionalitet

  Typ av cookies: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Med hjälp av dessa cookies kan vi komma ihåg de val du gör när du använder webbplatsen, t.ex. dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig upplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val gällande cookies, vänligen besök vår Cookies Policy eller avsnittet Cookies i vår Privacy Policy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.
 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter som du lämnar kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.
 • För att fullgöra ett avtal: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de produkter, artiklar eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss via tjänsten.
 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller de avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
 • För att hantera dina förfrågningar: För att ta hand om och hantera dina förfrågningar till oss.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av vissa eller alla våra tillgångar, antingen som ett pågående företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänsteanvändare är bland de överförda tillgångarna.
 • För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst och för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan dela eller överföra dina personuppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med dotterbolag: Vi kan dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag följer denna sekretesspolicy. Dotterbolag inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartner: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personuppgifter eller på annat sätt interagerar med andra användare i de offentliga områdena kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke: Vi kan lämna ut dina personuppgifter för något annat ändamål med ditt samtycke.

Bevarande av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata lagras i allmänhet under en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att lagra dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna. Det innebär att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av ditt lämnande av sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns lämpliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Radera dina personuppgifter

Du har rätt att radera eller begära att vi hjälper dig att radera de personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Vår tjänst kan ge dig möjlighet att radera viss information om dig från tjänsten.

Du kan när som helst uppdatera, ändra eller radera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto, om du har ett sådant, och besöka avsnittet för kontoinställningar där du kan hantera dina personuppgifter. Du kan också kontakta oss för att begära åtkomst till, korrigera eller radera personuppgifter som du har lämnat till oss.

Observera dock att vi kan behöva behålla viss information när vi har en rättslig skyldighet eller laglig grund för att göra det.

Utlämnande av dina personuppgifter

Affärstransaktioner

Om företaget är involverat i en sammanslagning, ett förvärv eller en tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela dig innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra rättsliga krav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Uppfylla en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.
 • Förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydd mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna sekretesspolicy.

Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Via e-post: 
Bläddra till toppen